Created by Alex Volkov
banner

Strada Petre Dulfu nr.27

bara
bara1

Ulmeni, Maramures

Legea educatiei nationala Legea învățământului preuniversitar

Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar ROFUIP

REGULAMENT DE ORDINE SI FUNCTIONARE ROF

REGULAMENT INTERN RI

Plan managerial PLAN MANAGERIAL DRFU

PAS PAS

Organigrama ORGANIGRAMA

Starea invatamantului Starea invatamantului

ORAR 2023-2024 orar elevi orar profesor

STATUTUL ELEVULUI Statutul elevului

Formular 20-1. Cerere transfer elev/copil:20-1-cerere-transfer-elevi  

EXAMENE NATIONALE

Evaluarea naţională la clasa a VIII-a

Link-uri utile: http://evaluare.edu.ro/   http://www.isjmm.ro/

Documente utile

Simulare EN08 2024(Ordin 6760/07.12.2023, Calendar, programa)

2023-08-31-6155-ome-org-&-desf-en08-2023-2024

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

O R D I N privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025

O R D I N privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFÄSURARE A EVALUÄRII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, IN ANUL SCOLAR 2010-20112010-08-31-4801-omects-evaluare-cls-08-metodologia

Examenul de bacalaureat

Link-uri utile: http://www.isjmm.ro/     https://www.edu.ro/bacalaureat

Documente utile

2023-08-31-6156-ome-org-&-desf-bac-2024

Simulare Bacalaureat 2024(Ordin 6760/07.12.2023, Calendar, programa)

2010-08-31-4799-omects-org-&-desf-bac-2011

2010-08-31-4800-omects-anexa-1-lista-discipline-la-care-se-sustinere-bacalaureat)

2010-09-09-5219-omects-recun-&-echiv-rezult-competente

2012-08-31-5610-omects-org-&-desf-bac-2013

2023-08-31-6152-ome-modif-omects-5219-2010

ADMITERE

CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar aici

OMEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantului liceal de stat pentru anul scolar :2020-08-31-5457-omec-admitere-inv-liceal-stat-2021-2022

OMEC nr. 5449/31.08.2020, privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantului profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar :2020-08-31-5449-omec-admitere-profes-&-dual-de-stat-2021-2022

Documente-Legislatie utila