Created by Alex Volkov
banner

Strada Petre Dulfu nr.27

Ulmeni, Maramures

bara
bara1

Misiune. Viziune. Ținte strategice. Istoric.

Misiunea școlii

       Promovarea principiilor învăţământului diferenţiat în funcţie de nevoile individuale ale elevului:

 • Asimilarea unor noi meserii  în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale;
 • Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă prin parteneriate
 • strategice, prin stabilirea unor planuri de acţiuni şi proiecte de dezvoltare sinergice şi convergente;
 • Eliminarea eşecului şi a abandonului şcolar;
 • Introducerea necesităţii schimbării în plan pragmatic a atitudinii şi mentalităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor;
 • Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea  ambientului şcolar;
 • Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei.

Viziunea școlii

      Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”Ulmeni este o şcoală a secolului XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficienţă a elevilor săi. Avem la bază conceptul :

„ Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm ”

                                                               (Seneca)

     Instituţia noastră de învăţământ urmăreşte prin acţiunile sale creşterea calităţii vieţii prin oferirea de şanse egale în educaţie, creşterea calităţii educaţiei în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din zona Someş Codru şi pregătirea forţei de muncă pentru profesiile cerute de piaţa europeană.

 

Ținte strategice

 • Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;
 • Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională prin asimilarea unor meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii şcolare;
 • Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei prin dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitatea locală – agenţi economici;
 • Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă;
 • Diminuarea eşecului şi a abandonului şcolar;

Prezentare generale (Istorie):

 • Școala din localitatea Ulmeni s-a înființat în anul 1919, clădirea fiind compusă dintr-o sală de clasă și locuinţa învăţătorului. În 1926 s-a mai adăugat o sală de clasă la şcoala primară, de la această dată, aceasta funcţionând cu două săli de învăţământ. În urma stăruinţei reprezentanţilor locali ai învăţământului, în primăvara anului 1935 a început construcția grădiniţei pe terenul atribuit în acest scop de prin reforma agrară, școlii primare. Lucrare a fost finalizată în anul 1936. Începând cu anul 1950, învăţământul ulmenean continuă să se dezvolte atât în ceea ce priveşte efectivul de elevi, cadre didactice, cât și ca infrastructură. În anul 1970, şcoala a fost extinsă cu 6 săli de clasă și un atelier şcolar.
 • În anul 1998, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 3636 din 24 aprilie 1998, şcolii i s-a aprobat atribuirea denumirii de „Dr. Florian Ulmeanu”. Este o realizare deosebită , după ani îndelungaţi de demersuri, a dreptului de-a purta numele mentorului spiritual al multor generaţii de tineri, a – Profesorului Doctor Florian Ulmeanu, care este fondatorul Societăţii de Medicina Culturii Fizice şi membru în Comitetul de redacţie al revistei Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică. A fost membru activ al Societăţii pentru istoria Medicinei, Farmaciei şi Folclor şi al filialei „ASTRA’’, din satul natal, Ulmeni. A întemeiat societatea culturală, „Tinerimea din Ulmeni’’ (1923-1939).
 • În anul 2001 s-a realizat un proiect de dezvoltare a Grupului Şcolar Industrial „Dr. Florian Ulmeanu”, pentru perioada 2002-2006, în cadrul căruia s-au efectuat lucrări de reparare şi modernizare a infrastructurii clădirii şcolii și inființarea a două laboratoare de informatică. Şcoala a utilizat fonduri de la administraţia locală, fonduri extrabugetare şi donaţii de la parteneri sociali, pentru modernizare și reparaţii curente.
 • În prezent, școala funcţionează cu 14 săli de clasă (din care 7 sunt cabinete şi laboratoare), laboratoare de fizică, chimie şi biologie, dun laborator de informatică cu 24 de calculatoare conectate la internet, o bibliotecă cu peste 10500 de volume, secretariat dotat cu calculatoare, copiatoare şi fax, un cabinet metodic, cabinet de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, un atelier şcolar – profil mecanic, o sală de gimnastică şi teren de sport cu pistă de alergare.
 • Şcoala dispune de două microbuze şcolare pentru Structuri.